Çukurçayır Aile Sağlığı Merkezi SAĞLAM KİŞİ İZLEMLERİ
Aile Sağlığı Merkezimize kayıtlı sağlam kişiler olası hastalıklara karşı önceden bilgilendirilir.