Çukurçayır Aile Sağlığı Merkezi

HASTA SEVK İŞLEMLERİ

Aile sağlığı merkezimizin bir görevi de ;merkezimiz şartlarında teşhis veya tedavisi yapılamayan hastaları sevk etmek, sevk edilen hastaların geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, teşhis, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirmek, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamaktır.