Çukurçayır Aile Sağlığı Merkezi

GEBE LOHUSA İZLEMLERİ

Merkezimize kayıtlı gebelerimizin aile hekimlerimiz tarafından, gebelik süresince en az 4 kere izlemleri yapılmaktadır.
Bu izlemlerin önerilen zamanları şu şekildedir:
14. GH (gebelik haftası)
18-24. GH
30-32. GH
36-38. GH.