Bir yaşından sonraki izleme dönemleri aşağıda yer aldığı şekilde devam ettirilmelidir:
İzlem: 12.Ayda,
İzlem: 18.Ayda,
İzlem: 24.Ayda,
İzlem: 30.Ayda,
İzlem: 36.Ayda,
İzlem: 4 Yaşında
İzlem: 5 Yaşında
İzlem: 6 Yaşında