Çukurçayır Aile Sağlığı Merkezi

BULAŞICI HASTALIK TAKİBİ

Aile Sağlığı Merkezimize kayıtlı kişilere BULAŞICI Hastalıklar hakkında bilgili verilmekte ve takipleri yapılmaktadır.

Ülkemizde Görülen önemli Bulaşıcı Hastalıklar Nelerdir?
Ülkemizde sık ya da seyrek bir şekilde görülen bulaşıcı hastalıklar:
Kızamık
Kabakulak
Üst solunum yolu enfeksiyonları
Zatürre Hepatit (En çok görülen türü Hepatit A,
Hepatit B’dir)
Verem
Sıtma
Kuduz
Frengi (Sifilis)
Bel Soğukluğu
AİDSBilgi almak için Tıkla
http://www.ttb.org.tr/halk_sagligi/tag/bulasici-hastaliklar/